Vietcombank Chí Linh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2023

Ngày 15/01/2023, tại Trụ sở chi nhánh, Vietcombank Chí Linh đã tổ chức thành công Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh 2023.

Hội nghị đã phát phóng sự tổng kết về hoạt động của hệ thống Vietcombank năm 2022, đồng thời được lắng nghe báo cáo và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh. Trong năm 2022, Vietcombank Chí Linh đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà Trụ sở chính giao, là một trong ba tổ chức tín dụng xuất sắc trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Bà Bùi Thị Nghĩa - Giám đốc Chi nhánh (thứ 3 từ phải sang) và ông Đặng Hoàng Lương - Phó giám đốc Chi nhánh (thứ 2 từ trái sang) trao thưởng cho các tập thể phòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Tại hội nghị, các phòng ban cũng đã tham luận sôi nổi phân tích, thảo luận về tình hình kinh doanh của Chi nhánh năm 2022, từ đó đưa ra các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh trong năm 2023.

Hội nghị cũng đã tổng kết và khen thưởng cho các tập thể và cán bộ đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2022, đồng thời phát động và phổ biến về vòng sơ khảo cuộc thi “Vietcombank 60 năm: Lan tỏa tự hào - Khát khao cống hiến”.

Với phương châm hành động “Chuyển đổi - Hiệu quả - Bền vững” và quan điểm chỉ đạo điều hành “Trách nhiệm - Hành động - Sáng tạo”, năm 2023 được đánh giá là năm tăng tốc của Vietcombank Chí Linh, tập thể cán bộ Chi nhánh quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu kinh doanh Trụ sở chính giao.

VCB News

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận