Vietcombank Bắc Gia Lai tổ chức hội thảo RCSA năm 2023

Ngày 03/06/2023, Vietcombank Bắc Gia Lai đã tổ chức thành công Hội thảo tự đánh giá rủi ro và các chốt kiểm soát (RCSA) năm 2023. Tham dự hội thảo có ông Trần Anh Thắng - Phó Giám đốc cùng hơn 100 chuyên viên, cán bộ của chi nhánh.

Ông Trần Anh Thắng - Phó Giám đốc Vietcombank Bắc Gia Lai phát biểu chỉ đạo tại hội thảo

Hội thảo do Vietcombank Bắc Gia Lai và 05 PGD trên địa bàn phối hợp tổ chức nhằm đưa ra những tình huống, chia sẻ thông tin và những biện pháp xử lý để làm giảm các rủi ro ở hiện tại và tương lai tại Chi nhánh.

Ban giám khảo trao hoa và phần thưởng cho các thành viên xuất sắc của hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, ông Trần Anh Thắng nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác RCSA trong quản lý rủi ro hoạt động nói chung đối với tất cả các nghiệp vụ phát sinh. Ông tin tưởng rằng thông qua hội thảo, các rủi ro và chốt kiểm soát sau khi được rà soát, chia sẻ và đánh giá, các chuyên viên sẽ đưa ra được các biện pháp quản lý rủi ro hiệu quả, đặc biệt đưa ra các giải pháp, kiến nghị về công nghệ để đề xuất đến trung ương.

Toàn thể cán bộ chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo

Sau quá trình phân tích, thảo luận sôi nổi, tiếp thu góp ý của các thành viên tham dự, hội thảo đã thống nhất kết quả đánh giá cuối cùng đối với từng rủi ro trong danh mục, cũng như đề xuất nhiều biện pháp kiểm soát thiết thực, khả thi. Toàn bộ các chốt kiểm soát rủi ro hiện có được đánh giá ở mức độ Đạt và Tốt, không có chốt kiểm soát Yếu.

Hội thảo tự đánh giá rủi ro và các chốt kiểm soát đã giúp các phòng nghiệp vụ tại Vietcombank Bắc Gia Lai cũng như các PGD có một bức tranh toàn cảnh về rủi ro trong nghiệp vụ và tác nghiệp, qua đó cải tiến quy trình, nâng cấp hệ thống để quản lý tốt rủi ro và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng.

VCB News

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận