Ưu đãi lên đến 20% phí đối với doanh nghiệp mua bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên

Từ ngày 04/04/2023 đến hết ngày 30/06/2023, doanh nghiệp mua bảo hiểm FWD cho người lao động sẽ được hưởng chương trình ưu đãi tặng đến 20% phí bảo hiểm năm đầu.

​​​​​​​Doanh nghiệp của bạn có nhu cầu củng cố sự gắn kết và cống hiến của cán bộ nhân viên? Doanh  nghiệp của bạn muốn có hình thức tưởng thưởng xứng đáng dành cho cán bộ nhân viên?

Thấu hiểu những trăn trở và nhu cầu của các doanh nghiệp, Vietcombank đã phối hợp với đối tác Bảo hiểm Nhân thọ FWD mang tới Giải pháp bảo hiểm gia tăng phúc lợi của doanh nghiệp dành cho nhân viên thông qua các sản phẩm bảo hiểm ưu việt của FWD.

Đặc biệt, từ ngày 04/04/2023 đến hết ngày 30/06/2023, doanh nghiệp mua bảo hiểm FWD cho người lao động sẽ được hưởng chương trình ưu đãi tặng đến 20% phí bảo hiểm năm đầu, cụ thể như sau:

1. Sản phẩm áp dụng

- FWD Đón đầu thay đổi 3.0

- FWD Nâng tầm vị thế 2.0

- FWD Đón đầu thay đổi 3.0 dành cho khách hàng doanh nghiệp

2. Nội dung ưu đãi

a. Ưu đãi 1

Số lượng hợp đồng bảo hiểm (HĐBH) trên mỗi doanh nghiệp

Mức ưu đãi (VND)

Từ 05 đến dưới 15 hợp đồng

5% * IP phát hành của HĐBH

Từ 15 đến dưới 25 hợp đồng

10% * IP phát hành của HĐBH

Từ 25 đến dưới 50 hợp đồng

15% * IP phát hành của HĐBH

Từ 50 hợp đồng trở lên

20% * IP phát hành của HĐBH

b. Ưu đãi 2

Số lượng HĐBH trên mỗi doanh nghiệp

Tổng IP phát hành của mỗi doanh nghiệp (VND)

Mức ưu đãi

Tối thiểu 3 hợp đồng

Từ 100 triệu đến dưới 300 triệu

5% * IP phát hành của HĐBH

Từ 300 triệu đến dưới 500 triệu

10% * IP phát hành của HĐBH

Từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ

15% * IP phát hành của HĐBH

Từ 1 tỷ trở lên

20% * IP phát hành của HĐBH


- IP phát hành: Là phí bảo hiểm thực thu kỳ đầu của năm đầu tiên của sản phẩm chính khi hợp đồng phát hành, bao gồm phí bảo hiểm cơ bản và phí bảo hiểm của sản phẩm bổ trợ (nếu có), không bao gồm phí đóng thêm.

- Trường hợp thỏa mãn cả 2 ưu đãi, khách hàng sẽ nhận 01 ưu đãi có giá trị cao nhất.

THỂ LỆ CHI TIẾT

Hãy liên hệ với các điểm giao dịch của Vietcombank ngay hôm nay để được tư vấn chi tiết về chương trình.

VCB News

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận