Thông báo triển khai CTKM cho thẻ liên kết Saigon Centre Takashimaya Vietcombank

Vietcombank xin trân trọng gửi đến Quý khách hàng chương trình ưu đãi dành riêng cho chủ thẻ liên kết Saigon Centre Takashimaya Vietcombank với nội dung chi tiết chương trình như sau:

1. Thời gian khuyến mại: Từ 06/01/2023 đến hết 06/06/2023

2. Địa bàn khuyến mại: Thành phố Hồ Chí Minh

3. Địa điểm chi tiêu: Trung tâm thương mại Takashimaya và Saigon Centre

4. Nội dung CTKM:

4.1. Ưu đãi phát hành thẻ

  • Đối tượng: KH nộp hồ sơ phát hành mới thẻ tín dụng và ghi nợ liên kết Saigon Centre Takashimaya Vietcombank trong thời gian từ 06/01/2023 đến hết 06/05/2023 và được Vietcombank phát hành thẻ thành công trong thời gian khuyến mại.
  • Ưu đãi: KH có phát hành và chi tiêu thẻ trong thời gian khuyến mại được tặng ưu đãi như sau:

Nội dung ưu đãi

Giá trị khuyến mại

Số lượt khuyến mại

Ngân sách

  • Tặng thẻ quà tặng 500.000 VND cho KH phát hành thẻ ghi nợ liên kết và có chi tiêu từ 2 triệu trở lên tại TTTM Takashimaya và Saigon Centre
  • Tặng thẻ quà tặng 500.000 VND cho KH phát hành thẻ tín dụng ĐTH và có chi tiêu từ 1 triệu trở lên tại TTTM Takashimaya và Saigon Centre

500.000 VND

800

400.000.000 VND

4.2. Ưu đãi chi tiêu thẻ

  • Đối tượng: KH thẻ tín dụng và ghi nợ liên kết Saigon Centre Takashimaya Vietcombank
  • Thời gian khuyến mại: Chia thành 2 đợt:
  • Đợt 1: Từ 06/01/2023 đến 22/03/2023
  • Đợt 2: Từ 23/03/2023 đến 06/06/2023
  • Ưu đãi: Với mỗi 2.500.000 VND chi tiêu bằng thẻ liên kết Saigon Centre Takashimaya Vietcombank, chủ thẻ nhận được 1 thẻ quà tặng trị giá 200.000 VND.
  • Ngân sách: 1.068.000.000 VND (Một tỷ, không trăm sáu tám triệu đồng)

Chương trình áp dụng theo các điều kiện điều khoản trong thể lệ chương trình.

Chi tiết thể lệ ưu đãi phát hành thẻ: Tại đây

Chi tiết thể lệ ưu đãi chi tiêu thẻ: Tại đây

VCB News 

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận