Thông báo trả thưởng giai đoạn 4 chương trình “Niềm vui nhân 20 lần với thẻ doanh nghiệp Vietcombank Visa Business.

Vietcombank xin thông báo kết quả trả thưởng giai đoạn 4 cho chương trình “Niềm vui nhân 20 lần với thẻ doanh nghiệp Vietcombank Visa Business”.

​​​​​​​

SLKH trúng thưởng

Số tiền thưởng

Thẻ TDQT Vietcombank Visa Business

112

82.122.435

Thẻ GNQT Vietcombank Visa Business

294

141.484.769

Tổng

 406

 223.607.204

Vietcombank sẽ trả thưởng cho các Khách hàng trúng thưởng và thông báo kết quả trả thưởng cụ thể cho từng khách hàng trúng thưởng qua Email/SMS/OTT theo thông tin đăng ký của khách hàng trên hệ thống Vietcombank.

Một lần nữa, Vietcombank xin chúc mừng và trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng đã tham gia chương trình và hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Quý Khách hàng trong thời gian tới.

VCB News 

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận