Thông báo trả thưởng chương trình “American Express trong tay - Tiền triệu nhận ngay”

Vietcombank xin thông báo kết quả trả thưởng cho các khách hàng nhận thưởng của chương trình khuyến mại “American Express trong tay - Tiền triệu nhận ngay” như sau:

Ưu đãi

Số lượng KH

Tổng số tiền

trả thưởng (VND)

Ưu đãi phát hành thẻ

268

700.000.000

Ưu đãi chi tiêu thẻ 

2.933

2.182.860.224

Tổng

3.201

2.882.860.224

Vietcombank sẽ thông báo kết quả trả thưởng cụ thể cho từng khách hàng trúng thưởng qua Email/SMS/OTT theo thông tin đăng ký của khách hàng trên hệ thống Vietcombank.

Một lần nữa, Vietcombank xin chúc mừng và trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng đã tham gia chương trình và hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Quý Khách hàng trong thời gian tới.

VCB News 

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận