Thông báo tăng hạn mức rút tiền mặt tại kênh ATM của Vietcombank

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đem đến cho Khách hàng trải nghiệm tốt nhất trong quá trình sử dụng thẻ, kể từ ngày 12/01/2023, Vietcombank thông báo TĂNG HẠN MỨC RÚT TIỀN MẶT tại kênh ATM của Vietcombank.

Cụ thể như sau:

Tăng hạn mức rút tiền mặt mỗi giao dịch từ 5 triệu đồng lên 10 triệu đồng cho các thẻ ghi nợ nội địa và thẻ ghi nợ quốc tế cá nhân do Vietcombank phát hành bao gồm:

Thẻ ghi nợ nội địa Vietcombank Connect24 (trừ các sản phẩm thẻ liên kết/đồng thương hiệu/thẻ Vietcombank Connect24 công nghệ từ phát hành theo Công ty/sản phẩm đặc thù khác)

  Thẻ ghi nợ nội địa phi vật lý Vietcombank Connect24 eCard

  Thẻ ghi nợ quốc tế Vietcombank Connect24 Visa

  Thẻ ghi nợ quốc tế phi vật lý Vietcombank Visa Connect24 eCard

  Thẻ ghi nợ quốc tế Vietcombank Mastercard

Hạn mức rút tiền mặt theo ngày không thay đổi

Thông tin chi tiết về hạn mức sử dụng thẻ cập nhật tại đây./.

VCB News

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận