Thông báo khai trương hoạt động Chi nhánh Vietcombank Long Thành

Tại văn bản số 2848/NHNN-TTGSNH ngày 28/04/2022, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã chấp thuận đề nghị về việc thành lập chi nhánh ở trong nước của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 14 của Thông tư số 01/2022/TT-NHNN ngày 28/01/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/09/2013 của Thống đốc NHNN quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) thông báo khai trương hoạt động đối với Chi nhánh Long Thành, cụ thể như sau:

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Long Thành (Vietcombank Long Thành)

  • Địa chỉ khai trương: 272A-272E, đường Lê Duẩn, khu Văn Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
  • Ngày khai trương: 12/04/2023.

VCB News