Thông báo điều chỉnh tăng tỷ lệ hoàn tiền với thẻ ghi nợ quốc tế liên kết Vietcombank - Đại học quốc gia Hồ Chí Minh Visa

Vietcombank trân trọng thông báo điều chỉnh tỷ lệ hoàn tiền đối với thẻ ghi nợ quốc tế liên kết Vietcombank - Đại học quốc gia Hồ Chí Minh Visa như sau:

​​​​​​​ 

Nội dung hiện hành

Nội dung điều chỉnh

Mức hoàn tiền

Hoàn tiền 0,05% trên tổng số tiền chi tiêu hợp lệ

Hoàn tiền 0,3% trên tổng số tiền chi tiêu hợp lệ

Giá trị hoàn tiền tối thiểu

Không áp dụng

Tối thiểu 50.000 VND/kỳ trả thưởng

Sau mỗi kỳ xét hoàn tiền, nếu không đạt mức tối thiểu, giá trị hoàn tiền sẽ được cộng dồn vào kỳ xét hoàn tiền kế tiếp. Nếu sau 4 kỳ xét hoàn tiền liên tiếp vẫn chưa tích lũy đủ đạt mức tối thiểu, giá trị hoàn tiền tích lũy sẽ tự động trở về 0

Giá trị hoàn tiền tối đa

Không áp dụng

Tối đa 5.000.000 VND/kỳ trả thưởng

Thời gian áp dụng: Tỷ lệ hoàn tiền mới được áp dụng từ Kỳ xét hoàn tiền 21/09/2022 đến 20/12/2022.

Quý khách hàng có thể tìm hiểu thêm về điều kiện điều khoản chương trình hoàn tiền theo tính năng thẻ ghi nợ quốc tế liên kết Vietcombank - Đại học quốc gia Hồ Chí Minh Visa tại đây

Vietcombank luôn mong muốn được đồng hành và nhận được sự tin tưởng, ủng hộ của Quý khách hàng trong suốt hành trình phát triển của mình.

VCB News 

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận