Thông báo diện mạo và tên sản phẩm mới dành cho thẻ Vietcombank Connect24 Visa

Vietcombank thông báo diện mạo và tên sản phẩm mới “Vietcombank eVer-link” dành cho thẻ Vietcombank Connect24 Visa công nghệ Chip EMV kể từ ngày 01/06/2023.

Cụ thể:

Nội dung thay đổi

Hình ảnh Thẻ

Hình ảnh hiện tại

Hình ảnh mới

Tên sản phẩm

Tên hiện tại

Tên mới

Vietcombank Connect24 Visa Debit

Vietcombank eVer-link

VCB VISA Connect 24 eCard

(Thẻ phi vật lý)

Vietcombank eVer-link eCard

(Thẻ phi vật lý)

Trong đó:

  • Hình ảnh thẻ và tên sản phẩm mới sẽ được cập nhật trên các kênh thanh toán điện tử như VCB Digibank, Google Pay, Samsung Pay…
  • Với Quý khách đang sở hữu thẻ Vietcombank Connect24 Visa còn hiệu lực, Quý khách vẫn có thể sử dụng đến hết hiệu lực thẻ với tính năng không đổi.

Thông tin chi tiết về sản phẩm Vietcombank eVer-link vui lòng tham khảo tại đây.

Vietcombank trân trọng thông báo.

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận