Thông báo cập nhật đơn vị cung cấp gói bảo hiểm du lịch dành cho chủ thẻ Vietcombank

Vietcombank trân trọng thông báo về việc cập nhật đơn vị cung cấp gói bảo hiểm du lịch quốc tế cho các chủ thẻ Vietcombank.

1. Sản phẩm thẻ áp dụng:

  • Thẻ Vietcombank hạng Signature, Platinum, World và tương đương
  • Thẻ Vietcombank Vietnamairline American Express
  • Thẻ Vietcombank American Express hạng Chuẩn/Vàng
  • Thẻ Vietcombank Visa Corporate
  • Thẻ Vietcombank American Express Corporate

2. Nội dung

- Đố i với các thẻ phát hành mới/gia hạn/tái tục từ 01/04/2022 đến hết 31/03/2023: Quyền lợi bảo hiểm do Công ty bảo hiểm MIC cung cấp trong vòng 12 tháng kể từ ngày phát hành hành mới/gia hạn/tái tục. Sau thời điểm trên, quyền lợi bảo hiểm sẽ do Công ty bảo hiểm PVI cung cấp.

- Đối với các thẻ phát hành mới/ gia hạn/tái tục kể từ 01/04/2023: Quyền lợi bảo hiểm do Công ty bảo hiểm PVI cung cấp. Các ưu đãi/quyền lợi bảo hiểm của các sản phẩm thẻ cụ thể không thay đổi so với hiện hành.

Thông tin chi tiết quyền lợi bảo hiểm do Công ty bảo hiểm MIC cung cấp vui lòng tham khảo tại đây.

Thông tin chi tiết quyền lợi bảo hiểm do Công ty bảo hiểm PVI tại đây

VCB News

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận