Hội nghị chuyển giao và tiếp nhận tổ chức cơ sở Đảng, tổ chức cơ sở Đoàn Vietcombank Quảng Bình

Thực hiện quy định số 60-QĐ/TW ngày 08/03/2023 của Ban Bí thư về tổ chức Đảng trong các Đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước, sáng ngày 08/04/2023, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Quảng Bình và Đảng ủy Vietcombank đã tổ chức Hội nghị chuyển giao và tiếp nhận tổ chức cơ sở Đảng, tổ chức cơ sở Đoàn Vietcombank Quảng Bình.

Tham dự buổi lễ có các đ/c: Hà Văn Ninh - Phó Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình; Phạm Quang Ánh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Quảng Bình. Về phía Vietcombank có các đ/c: Nguyễn Mỹ Hào - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên HĐQT; Nguyễn Thanh Bình - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Vietcombank Quảng Bình cùng các đ/c trong Ban Giám đốc và các cán bộ chủ chốt của chi nhánh.

 Đ/c Phạm Quang Ánh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Quảng Bình (hàng đầu bên trái) và đ/c Nguyễn Mỹ Hào - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên HĐQT (hàng đầu bên phải) ký biên bản giao nhận tổ chức cơ sở Đảng

 Đ/c Hoàng Thị Lệ Thiết - Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh Quảng Bình (hàng đầu bên trái) và đ/c Phạm Thị Thanh Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Vietcombank (hàng đầu bên phải) ký biên bản giao nhận tổ chức cơ sở Đoàn

Tại buổi lễ, ông Hà Văn Ninh - Phó Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình đã trao quyết định chuyển giao Đảng bộ Vietcombank Quảng Bình và 54 đảng viên thuộc Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh về Đảng bộ Vietcombank thuộc Đảng bộ khối doanh nghiệp Trung ương.

Cũng tại hội nghị, Đoàn thanh niên khối doanh nghiệp tỉnh Quảng Bình tổ chức chuyển giao Đoàn cơ sở Vietcombank Quảng Bình và 80 đoàn viên về trực thuộc Đoàn thanh niên Vietcombank.

Thông qua những lời phát biểu, động viên và ý kiến chỉ đạo của các đ/c lãnh đạo tham dự buổi lễ, Vietcombank Quảng Bình càng nhận thức sâu sắc vai trò và trách nhiệm của chi nhánh trên địa bàn tỉnh, không chỉ phát triển hoạt động kinh doanh mà còn đảm bảo các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn. Trong thời gian tới, Vietcombank Quảng Bình cam kết tiếp tục có nhiều đóng góp cho địa bàn, gắn kết chặt chẽ với địa phương, bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, chính quyền trong hoạt động của đơn vị, nghiên cứu xây dựng quy chế phối hợp giữa Đảng bộ Vietcombank Quảng Bình và Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Quảng Bình, qua đó thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

VCB News

 

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận