Đoàn cơ sở Vietcombank Gia Lai và Chi đoàn Vietcombank Bắc Gia Lai tổ chức lễ chuyển giao, tiếp nhận tổ chức Đoàn và đoàn viên về Đoàn thanh niên Vietcombank

Ngày 07/04/2023, tại tỉnh Gia Lai, Đoàn cơ sở Vietcombank Gia Lai và Chi đoàn Vietcombank Bắc Gia Lai phối hợp với Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Gia Lai tổ chức lễ chuyển giao, tiếp nhận tổ chức Đoàn và đoàn viên về Đoàn thanh niên Vietcombank.

Tham gia buổi lễ, về phía địa phương có sự hiện diện của ông Huỳnh Tấn Đoan - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Gia Lai; bà Huỳnh Thị Lệ Bích - Bí thư Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Gia Lai. Về phía Vietcombank có sự tham dự của bà Đỗ Thị Việt Hằng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Vietcombank Gia Lai; ông Trần Anh Thắng - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Vietcombank Bắc Gia Lai; bà Nguyễn Liên Hà - Phó Bí thư Đoàn thanh niên Vietcombank cùng các ông bà trong Ban chấp hành Đoàn cơ sở Vietcombank Gia Lai và Chi đoàn Vietcombank Bắc Gia Lai.

Ông Huỳnh Tấn Đoan - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp Tỉnh Gia Lai (thứ ba từ trái sang); Bà Đỗ Thị Việt Hằng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Vietcombank Gia Lai (thứ hai từ phải sang); Ông Trần Anh Thắng - Phó bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Vietcombank Bắc Gia Lai (thứ hai từ trái sang); Bà Huỳnh Thị Lệ Bích - Bí thư Đoàn Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai (thứ tư từ trái sang); Bà Nguyễn Liên Hà - Phó Bí thư Đoàn thanh niên Vietcombank (thứ ba từ phải sang) trao quyết định chuyển giao và tiếp nhận 2 tổ chức Đoàn và đoàn viên Đoàn cơ sở Vietcombank Gia Lai và Chi đoàn Vietcombank Bắc Gia Lai

Tại lễ chuyển giao, đại diện Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã công bố Quyết định số 33 và 34-QĐ/ĐUK ngày 07/04/2023 của Ban thường vụ Đoàn Khối về việc chuyển giao 2 tổ chức cơ sở Đoàn và 135 đoàn viên trực thuộc Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Gia Lai về Đoàn thanh niên Vietcombank trực thuộc Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương. Cụ thể, chuyển giao Đoàn cơ sở Vietcombank Gia Lai 101 đoàn viên; Chi đoàn Vietcombank Bắc Gia Lai 34 đoàn viên.

Cùng với đó, đại diện Đoàn thanh niên Vietcombank đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Vietcombank về việc tiếp nhận tổ chức Đoàn và đoàn viên của Đoàn cơ sở Vietcombank Gia Lai và Chi đoàn Vietcombank Bắc Gia Lai về Đoàn thanh niên Vietcombank. Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Liên Hà - Phó Bí thư Đoàn thanh niên Vietcombank cam kết sẽ thực hiện đúng và đầy đủ các quy trình, quy định khi tiếp nhận 2 tổ chức Đoàn cùng với các đoàn viên, tiếp nối và phát huy tinh thần sáng tạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tổ chức Đoàn sinh hoạt và nhanh chóng hòa nhập với các cơ sở đoàn trong toàn hệ thống Vietcombank.

Bà Đỗ Thị Việt Hằng - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Vietcombank Gia Lai thay mặt cấp uỷ bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới Đảng ủy và Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Gia Lai. Hi vọng rằng sau khi về sinh hoạt tại Đoàn thanh niên Vietcombank, 2 tổ chức Đoàn sẽ tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, là cầu nối giữa Vietcombank và địa phương. Các đồng chí đoàn viên tiếp tục là lực lượng nòng cốt đưa Vietcombank phát triển đóng góp tích cực cho kinh tế xã hội địa phương.

VCB News

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận