Đảng ủy Vietcombank tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng dành cho các quần chúng ưu tú năm 2023

Trong các ngày từ 25-27/4/2023, Đảng ủy Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng dành cho 179 quần chúng ưu tú của các chi nhánh, đơn vị trực thuộc. Lớp học được khai giảng tại Trụ sở chính Vietcombank - 198 Trần Quang Khải - Hà Nội.

Lớp học vinh dự được đón đồng chí (đ/c) Đỗ Việt Hùng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐQT Vietcombank đến tham dự và phát biểu chỉ đạo. Các báo cáo viên tham gia giảng dạy lớp học là những giảng viên có bề dày kinh nghiệm đến từ Trung tâm Bồi dưỡng chính trị - Đảng ủy Khối DNTW.

Đ/c Đỗ Việt Hùng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐQT Vietcombank phát biểu chỉ đạo và khai giảng lớp học

Phát biểu khai giảng lớp học, đ/c Đỗ Việt Hùng nhận định: Bên cạnh việc chỉ đạo hoạt động kinh doanh, Đảng uỷ Vietcombank luôn quan tâm chăm lo, chú trọng công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác cán bộ; quan tâm nghiên cứu, đổi mới phương thức lãnh đạo, đổi mới nội dung sinh hoạt Đảng theo hướng thiết thực, hiệu quả phù hợp với điều kiện, tình hình hoạt động kinh doanh của Vietcombank; thường xuyên quan tâm, bám sát cơ sở, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ và công tác kiểm tra, giám sát, tạo điều kiện thuận lợi và động viên kịp thời để các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc và cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Hiện nay, sau khi thực hiện tiếp nhận các cơ sở Đảng theo quy định số 60-QĐ/TW ngày 08/03/2022 của Ban Bí thư, Đảng bộ Vietcombank có 127 tổ chức đảng cơ sở gồm 51 Đảng bộ và 76 Chi bộ cơ sở với 6.559 đảng viên phân bổ rộng khắp trên địa bàn 61 tỉnh thành trong cả nước; thông qua đó, tập trung và nâng cao vai trò lãnh đạo xuyên suốt của Đảng ủy Vietcombank đối với toàn hệ thống. Đảng bộ Vietcombank hàng năm luôn được đánh giá là Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong Đảng bộ khối Doanh nghiệp trung ương. Trong 03 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy Vietcombank đã kết nạp được 99/220 Đảng viên, đạt 45% kế hoạch năm.

Ts. Nguyễn Thị Tiếp - báo cáo viên Trung ương trình bày chuyên đề tại lớp học

Thời gian qua, Đảng ủy Vietcombank đã đặc biệt chú trọng công tác phát triển Đảng, nhất là tạo nguồn kết nạp đảng viên mới; Hàng năm, Đảng ủy đã tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng dành cho cán bộ, nhân viên và người lao động tại đơn vị. Mỗi năm, Đảng bộ đã lựa chọn và kết nạp được hơn 200 quần chúng ưu tú đứng vào hàng ngũ của đảng.

Đối với các học viên, đ/c Đỗ Việt Hùng mong rằng: mỗi học viên cần nêu cao ý thức học tập; nghiêm túc, tập trung để tiếp thu đầy đủ nội dung chương trình học tập; chấp hành nghiêm chỉnh mọi nội quy của lớp học. Sau khóa học này các học viên cần không ngừng phấn đấu, rèn luyện trau dồi phẩm chất đạo đức, tác phong và lối sống tốt đẹp của quần chúng ưu tú, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và tiếp tục cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn để sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

 

Các quần chúng ưu tú vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan Khu di tích lịch sử Phủ Chủ tịch

Để khóa học thành công, đạt kết quả cao, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Vietcombank, đ/c Đỗ Việt Hùng mong muốn các giảng viên giảng dạy tại lớp học tích cực truyền đạt, trao đổi với các học viên về các vấn đề mới có liên quan đến thực tiễn hoạt động kinh doanh ngân hàng trong điều kiện cạnh tranh, khó khăn thách thức trong giai đoạn hiện nay...

Các quần chúng ưu tú tham gia chuyến đi thực tế tại Khu di tích Trung ương thời kỳ chống Mỹ (K9 - Đá Chông)

Trong các ngày học tập, các học viên đã được các giảng viên/báo cáo viên trình bày các chuyên đề quan trọng: Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội…

Ngày 27/4/2023, toàn thể lớp học đã tham gia chuyến đi thực tế tại Khu di tích lịch sử Phủ Chủ tịch và Khu di tích Trung ương thời kỳ chống Mỹ (K9 - Đá Chông).

   VCB News        

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận