Đảng ủy Vietcombank tổ chức hội nghị học tập quán, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-ĐUK của Đảng ủy Khối DNTW và Quy định số 114-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương

Ngày 11/08/2023, tại Hà Nội, Đảng ủy Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức Hội nghị học tập quán, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-ĐUK về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) và Quy định số 114-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về “Kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ”. Hội nghị được tổ chức trực tuyến kết nối với điểm cầu chính tại Trụ sở chính (TSC) Vietcombank.

Tham dự Hội nghị, đại diện Đảng ủy Vietcombank có: đồng chí Đỗ Việt Hùng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐQT; các đồng chí ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, ủy viên BCH Đảng bộ, thành viên HĐQT, thành viên Ban điều hành, Kế toán trưởng, Trưởng ban Kiểm soát; ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Chủ tịch Công đoàn Vietcombank; Bí thư Đoàn thanh niên Vietcombank; Cấp ủy Đảng bộ bộ phận và các Chi bộ trực thuộc; Trưởng/Phó các Phòng/Ban/Trung tâm tại TSC. Tại điểm cầu các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Vietcombank có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Vietcombank là Giám đốc Chi nhánh; Cấp ủy Đảng bộ, Chi bộ cơ sở và Trưởng các phòng thực hiện công tác nhân sự.

Đồng chí Đỗ Việt Hùng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Vietcombank phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đ/c Đỗ Việt Hùng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Vietcombank nhấn mạnh: “ĐNghị quyết 06 của Đảng ủy Khối nhanh chóng được tuyên truyền, triển khai sâu rộng tại Vietcombank, Ban Thường vụ Đảng ủy đã xây dựng Kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết nhằm tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thống nhất nhận thức của các cấp ủy đảng và của cán bộ, đảng viên, người lao động, nhất là người đứng đầu trong việc phát triển và thực hiện văn hóa doanh nghiệp, văn hóa Vietcombank”.

Xác định việc xây dựng, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa là một trong những nhiệm vụ quan trọng là nền tảng sức mạnh cho sự phát triển bền vững của Vietcombank; gắn mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và thực hiện Văn hóa Vietcombank với các mục tiêu, chỉ tiêu kinh doanh của hệ thống, đ/c Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Vietcombank đề nghị, sau khi học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, các cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên, người lao động phải tiếp tục hoàn thiện, bồi đắp, lan tỏa các giá trị văn hóa Tin cậy - Chuẩn mực - Sẵn sàng đổi mới - Bền vững - Nhân văn, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của cán bộ, đảng viên, người lao động Vietcombank; tích cực truyền tải các giá trị văn hóa tốt đẹp của Vietcombank tới cộng đồng, góp phần xây dựng thương hiệu Vietcombank nhân văn, bền vững trường tồn cùng sự phát triển của đất nước.

Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNTW trình bày báo cáo quán triệt Nghị quyết số 06 - NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW

Tại hội nghị, các đại biểu nghe các báo cáo viên trình bày một số chuyên đề quan trọng: Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNTW trình bày báo cáo Quán triệt Nghị quyết số 06 - NQ/ĐUK, ngày 28/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp TW ; đồng chí Đỗ Việt Hùng – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Vietcombank trình bày báo cáo Quán triệt Chương trình hành động số 31-CTHĐ của ngày 09/6/2023 của Đảng ủy Vietcombank về thực hiện Nghị quyết số 06 - NQ/ĐUK, ngày 28/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương”; đồng chí Chu Đình Động – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối trình bày báo cáo quán triệt Quy định số 114-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về “Kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ”.

Đồng chí Chu Đình Động - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối DNTW trình bày báo cáo quán triệt Quy định số 114-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương

Phát biểu kết luận Hội nghị, đ/c Đỗ Việt Hùng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Vietcombank đề nghị các cấp ủy đảng tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Khối, Chương trình hành động của Đảng ủy Vietcombank thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Khối trên tinh thần sáng tạo và áp dụng ở đơn vị mình một cách hiệu quả nhất, nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa Vietcombank; gắn mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và thực hiện Văn hóa Vietcombank với các mục tiêu, chỉ tiêu kinh doanh của hệ thống, phấn đấu đến năm 2025 Vietcombank là ngân hàng tiên phong được công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam”…; Triển khai thực hiện Quy định số 114-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về “Kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ”.

Toàn cảnh Hội nghị

Với tinh thần, trách nhiệm cao, sau thời gian ½ ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06 - NQ/ĐUK, ngày 28/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương” và Quy định số 114-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về “Kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ” đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

VCB News

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận