Đảng ủy Vietcombank hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2023

Căn cứ hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Vietcombank đã ban hành công văn số 07-HD/DU ngày 19/01/2023 hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2023.

Chi tiết xin vui lòng xem tại đây.

VCB News

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận