Đảng bộ Vietcombank Quảng Bình xây dựng vững mạnh đưa hoạt động kinh doanh phát triển bền vững

Sau Đại hội Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ Vietcombank Quảng Bình quan tâm chỉ đạo và đạt được những kết quả toàn diện, góp phần đưa hoạt động kinh doanh từng bước phát triển, tiếp tục khẳng định uy tín, thương hiệu và đáp ứng nhu cầu của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Xác định xây dựng Đảng bộ vững mạnh nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, sức chiến đấu của đảng viên, Đảng uỷ Vietcombank Quảng Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời, nghiêm túc các đợt học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết và các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; các nghị quyết, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XI, XII, XIII. Đồng thời, nhân các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương, Đảng uỷ tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị, các cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng văn hoá doanh nghiệp, gắn với đạo đức nghề nghiệp, bồi dưỡng kiến thức kinh doanh…góp phần giáo dục lý tưởng, vun đắp niềm tin trong mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động trong Chi nhánh.

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trần Hải Châu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng cho đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Vietcombank Quảng Bình (đứng đầu tiên phía bên phải) đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đến nay, Đảng bộ đã có 03 chi bộ trực thuộc với 54 đảng viên. Đảng bộ đã kịp thời ban hành kế hoạch củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng giai đoạn 2021 - 2025; kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới…Việc rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh nhiệm kỳ 2020 - 2025, quy hoạch các chức danh nhiệm kỳ 2025 - 2030, gắn với thực hiện Quy định số 58-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị và kiện toàn các chi uỷ sau đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023, 2023 - 2025 đảm bảo quy trình, quy định. Ba năm qua, đã đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm 07 lãnh đạo phòng, thực hiện luân chuyển nhiều lượt cán bộ, nhân viên ở các phòng chuyên môn nhằm tạo sự đồng bộ về cơ cấu và nâng cao chất lượng đội ngũ. Từ năm 2020 đến 2022, Đảng uỷ đã đề xuất và được Ban thường vụ Đảng uỷ Khối quyết định kết nạp 18 đảng viên mới. Bên cạnh đó, Đảng uỷ, UBKT Đảng uỷ luôn chú trọng và đã tổ chức kiểm tra, giám sát 06 cuộc, với 18 lượt cấp uỷ viên và trưởng, phó các phòng chuyên môn về những vấn đề trọng tâm và theo chuyên đề, nhất là quy định nêu gương, thực hiện Nghị quyết, Kết luận Trung ương 4, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và quy chế dân chủ cơ sở.

Đảng uỷ đã đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, lề lối, phương pháp làm việc của cấp uỷ; kịp thời ban hành 03 chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ về xây dựng đội ngũ cán bộ; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và đổi mới nội dung, hình thức hoạt động các đoàn thể, gắn với xây dựng văn hoá doanh nghiệp. Việc tổ chức sinh hoạt định kỳ đã được quan tâm, nhất là sinh hoạt các chuyên đề về: Học tập và làm theo gương Bác; đẩy mạnh chuyển đổi số với đa dạng các sản phẩm dịch vụ; thực hiện quy định chuẩn mực đạo đức cán bộ ngân hàng…đã đạt được những kết quả rõ nét. Nhiều phong trào thi đua, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hoạt động an sinh xã hội, xây dựng văn hóa doanh nghiệp được tổ chức tạo động lực thôi thúc mỗi cán bộ, nhân viên luôn tận tuỵ, năng động, sáng tạo trong kinh doanh và hoạt động xã hội. Ba năm qua, Chi nhánh, các đoàn thể, cán bộ, nhân viên hỗ trợ, đóng góp Quỹ vì người nghèo, đền ơn đáp nghĩa, phòng chống dịch Covid-19, bệnh nhân nghèo, khắc phục bão lụt, thưởng học sinh giỏi, học bổng cho học sinh nghèo, xây nhà đoàn kết...với tổng giá trị 9,38 tỷ đồng.

Những kết quả toàn diện trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ đã góp phần đưa hoạt động kinh doanh của Chi nhánh tăng trưởng ổn định, bền vững trong giai đoạn vừa qua. Đến cuối năm 2022: Tổng nguồn vốn huy động đạt 4.478 tỷ đồng (tăng 18,5% so với cuối năm 2020); tổng dư nợ vay đạt 6.378 tỷ đồng (tăng 42,7% so với cuối năm 2020); chất lượng tín dụng được kiểm soát tốt, nợ xấu chỉ chiếm tỷ lệ 0,03% tổng dư nợ. Lợi nhuận năm 2022 tăng 120% so với năm 2020; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ngân sách nhà nước.

Thông qua hoạt động, nhiều tập thể, cá nhân đã được các cấp tặng Bằng khen, Giấy khen về hoạt động đoàn thể, công tác xây dựng Đảng và hoạt động kinh doanh. Đảng bộ được Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh ghi nhận, đánh giá cao và đang đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc 5 năm, giai đoạn 2018 - 2022.

Đón năm mới 2023, mừng Đảng tròn 93 mùa xuân, Đảng bộ Vietcombank Quảng Bình tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, nâng cao uy tín, thương hiệu trên địa bàn và góp phần cùng hệ thống Vietcombank nỗ lực phấn đấu hiện thực hoá các mục tiêu chiến lược phát triển kinh doanh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

VCB News