Đại hội Công đoàn cơ sở Vietcombank Tân Sài Gòn nhiệm kỳ 2023 - 2028

Sáng ngày 11/03/2023, Đại hội Công đoàn cơ sở Vietcombank Tân Sài Gòn lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã khai mạc tại tòa nhà VBB, số 5 Công trường Mê Linh, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh với sự hiện diện của 61 đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí, niềm tin, nguyện vọng và sức mạnh đoàn kết của Vietcombank Tân Sài Gòn.

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở khóa II nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt Đại hội

Đại hội đã kiểm điểm sâu sắc, toàn diện sự chỉ đạo của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở khóa I nhiệm kỳ 2021 - 2023; đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội cấp trên; đề ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2023 - 2028; bầu Ban chấp hành công đoàn cơ sở khóa II nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 07 đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ kinh doanh của chi nhánh trong giao đoạn mới; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Vietcombank với 01 đại biểu chính thức và đại biểu đồng chí dự khuyết.

VCB News