Chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên Vietcombank Cà Mau về Đảng bộ Vietcombank

Sáng 10/4/2023, Vietcombank Cà Mau tổ chức lễ chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên tại Chi bộ Vietcombank Cà Mau trực thuộc Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh Cà Mau về Đảng bộ Vietcombank trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Đến tham dự có bà Huỳnh Thị Thanh Loan - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau; Ông Phạm Công - Phó Bí thư Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh Cà Mau; Ông Lại Hữu Phước - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Trưởng Ban Kiểm soát Vietcombank; Ông Lê Việt Cường - Phó Trưởng cơ quan UBKT Đảng ủy Vietcombank và ông Võ Kiên Giang - Phó Giám đốc phụ trách NHNN Chi nhánh tỉnh Cà Mau.

Tại buổi lễ, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chuyển giao tổ chức cơ sở đảng và 21 đảng viên thuộc Chi bộ Vietcombank Cà Mau về Đảng bộ Vietcombank trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Đại diện Đảng ủy Vietcombank và Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh Cà Mau ký kết biên bản bàn giao tổ chức đảng và đảng viên

Phát biểu tại buổi lễ, bà Huỳnh Thị Thanh Loan - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau nhấn mạnh, trong những năm qua, tổ chức cơ sở đảng Vietcombank Cà Mau đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, quy định, hướng dẫn của Trung ương và thực hiện tốt vị trí, vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương. Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị sau khi chuyển giao, Chi bộ Vietcombank Cà Mau tiếp tục phát huy, làm tốt công tác Đảng và nhiệm vụ chuyên môn, đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

VCB News