Vietcombank triển khai thông báo giao dịch giải ngân khoản vay qua SMS và OTT

Tiếp tục mang tới những tiện ích cho khách hàng, Vietcombank triển khai bổ sung thông báo về giao dịch giải ngân khoản vay qua tin nhắn SMS và tin OTT trên Digibank.

Cụ thể như sau:

Loại giao dịch

  • Giải ngân tiền vay từ tài khoản vay của khách hàng bao gồm nhận nợ lần đầu và nhận nợ từng lần tiếp theo.
  • Hủy giao dịch giải ngân tiền vay.

Hình thức thông báo

  • Qua tin nhắn SMS
  • Qua tin nhắn OTT (trên ứng dụng VCB Digibank)

Thời gian thông báo

Ngay sau khi phát sinh giao dịch giải ngân tiền vay.

Lưu ý

  • Để nhận thông báo giải ngân khoản vay qua tin nhắn SMS, khách hàng cần kích hoạt dịch vụ SMS chủ động tại Vietcombank.

Trường hợp chưa kích hoạt SMS chủ động, quý khách vui lòng đăng ký dịch vụ SMS Banking và soạn tin nhắn theo cú pháp CD gửi 6167 hoặc VCB CD gửi 6167.

  • Để nhận thông báo giải ngân khoản vay qua tin nhắn OTT, khách hàng cần kích hoạt dịch vụ ngân hàng số VCB Digibank và dịch vụ OTT Alert. Vui lòng tham khảo thông tin dịch vụ và hướng dẫn tại đây.

Quý khách hàng hãy đăng ký và duy trì nhận thông báo từ ngân hàng (qua tin nhắn SMS và tin nhắn OTT) để trải nghiệm các tiện ích mới.

VCB News