Vietcombank tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu giải pháp phát triển thẻ ghi nợ

Thực hiện danh mục nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm 2020, ngày 17/03/2022, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Kim Oanh - Ủy viên Hội đồng Khoa học và Công nghệ Vietcombank đã chủ trì buổi lễ nghiệm thu đề tài “Xây dựng mô hình lượng hóa khả năng khách hàng rời bỏ ngân hàng đối với sản phẩm thẻ ghi nợ” do nhóm Định lượng là đơn vị chủ trì.

Đề tài đã đạt được 02 mục tiêu nghiên cứu. Thứ nhất, nhóm nghiên cứu đã xây dựng mô hình lượng hóa khả năng khách hàng rời bỏ ngân hàng trong tương lai cho sản phẩm thẻ ghi nợ quốc tế dựa trên các yếu tố định lượng. Việc xếp hạng khả năng khách hàng rời bỏ Vietcombank đối với sản phẩm thẻ ghi nợ quốc tế sẽ hỗ trợ các đơn vị kinh doanh hoạch định các tập khách hàng cần giữ chân. Thứ hai, nhóm nghiên cứu đã phân tích được nguyên nhân kết quả khách hàng rời bỏ, đánh giá chất lượng sản phẩm dịch vụ theo quan điểm của khách hàng, từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục những yếu điểm về sản phẩm và dịch vụ chăm sóc khách hàng, góp phần đưa thẻ ghi nợ quốc tế của Vietcombank giành được vị trí dẫn đầu trên thị trường thẻ ghi nợ quốc tế tại Việt Nam.

Các thành viên HĐNT và nhóm nghiên cứu đề tài chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá và công nhận đề tài hoàn thành với kết quả đạt loại Giỏi. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu nhận định là có tính mới, tính cấp thiết và có thể áp dụng kết quả nghiên cứu vào hoạt động kinh doanh của Vietcombank. Hội đồng nghiệm thu cũng thống nhất chỉ định đơn vị ứng dụng kết quả nghiên cứu là Phòng Marketing Bán lẻ. Đơn vị được giao triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu đề tài có trách nhiệm tổ chức khai thác, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn tại đơn vị theo quy định và xác nhận kết quả ứng dụng khi được yêu cầu trong vòng 12 tháng kể từ khi được chuyển giao kết quả nghiên cứu.

VCB News

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận