Vietcombank tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ và Hội nghị quán triệt Quy định số 60-QĐ/TW

Sáng ngày 08/06/2022, tại Hà Nội, Vietcombank đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ và Hội nghị quán triệt Quy định số 60-QĐ/TW ngày 08/03/2022 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại Nhà nước (Quy định 60).

Tham dự Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ, về phía Vietcombank có đ/c Phạm Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ ĐUK DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị; đ/c Đỗ Việt Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị; đ/c Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành cùng các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ. Hội nghị đã công bố quyết định của Ban Thường vụ ĐUK DNTW về việc chỉ định tham gia BCH Đảng bộ Vietcombank nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với đ/c La Thị Hồng Minh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng phòng Giám sát và kiểm tra hoạt động.

Đ/c Phạm Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank trao Quyết định cho đ/c La Thị Hồng Minh - tân Ủy viên BCH Đảng bộ

Đ/c Đỗ Việt Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị phát biểu khai mạc Hội nghị quán triệt Quy định số 60-QĐ/TW

Đ/c Phạm Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank phát biểu bế mạc Hội nghị quán triệt Quy định số 60-QĐ/TW

Sáng cùng ngày đã diễn ra Hội nghị quán triệt Quy định số 60-QĐ/TW ngày 08/03/2022 của Ban Bí thư tại Vietcombank với điểm cầu tại Trụ sở chính kết nối với 45 điểm cầu của các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở chưa trực thuộc Đảng bộ Vietcombank. Phát biểu khai mạc Hội nghị, đ/c Đỗ Việt Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị đã nhấn mạnh việc củng cố, kiện toàn và đổi mới tổ chức bộ máy của Đảng nói chung và trong doanh nghiệp Nhà nước nói riêng - nhất là đối với đảng bộ tập đoàn, tổng công ty Nhà nước, các ngân hàng thương mại Nhà nước có vị trí then chốt phù hợp với tình hình thực tế của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước - là hoạt động có tính quyết định đến việc đảm bảo và nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp và kịp thời của Đảng trong doanh nghiệp. Hội nghị đã quán triệt và thảo luận các văn bản liên quan đến thực hiện Quy định 60 của Ban Bí thư: (1) Quy định 60 của Ban Bí thư; (2) Công văn số 3291-CV/BTCTW, ngày 12/5/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về việc triển khai thực hiện Quy định số 60-QĐ/TW của Ban Bí thư; (3) Kế hoạch số 50-KH/ĐUK ngày 31/5/2022 của Ban Thường vụ ĐUK DNTW về thực hiện Quy định 60; (4) Dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện Quy định số 60 của Đảng bộ Vietcombank; (5) Dự thảo Đề án thành lập Đảng bộ toàn hệ thống Vietcombank.  

Sau khi tiến hành thảo luận, lấy ý kiến của các đồng chí tham dự Hội nghị, hội nghị đã lắng nghe đ/c Phạm Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ ĐUK DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị quán triệt những nhiệm vụ cần triển khai để thực hiện Quy định số 60 đạt hiệu quả và chất lượng cao nhất: (1) Tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai Quy định số 60 và các văn bản triển khai ở các cấp; (2) Hoàn thiện Đề án thành lập đảng bộ toàn hệ thống Vietcombank; (3) Bám sát tiến độ phê duyệt để kịp thời có ý kiến giải trình nhằm giúp Đề án được phê duyệt và được ban hành quyết định thành lập đảng bộ toàn hệ thống Vietcombank trong thời gian sớm nhất; (4) Xây dựng phương án nhận chuyển giao đối với các tổ chức đảng và đảng viên từ các đảng bộ địa phương một cách khoa học, hợp lý và hiệu quả nhất; (5) Nghiên cứu, đề xuất việc củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ của các cơ quan hợp nhất có chức năng tham mưu, giúp việc cấp ủy về công tác tổ chức, kiểm tra, tuyên giáo, văn phòng; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho cấp ủy viên, cán bộ làm công tác tham mưu về xây dựng Đảng; (6) Các đảng bộ, Chi bộ cơ sở chuẩn bị được chuyển giao về Đảng bộ Vietcombank cần làm tốt công tác thông tin, truyền thông đến địa phương và Ban Tổ chức tỉnh, thành ủy về chủ trương thực hiện Quy định 60 của ĐUK và Đảng ủy Vietcombank.

VCB News

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận