Vietcombank tiếp tục triển khai một số cải tiến trên ứng dụng VCB Digibank (phiên bản 5.4.2)

Để tối ưu trải nghiệm và đáp ứng nhu cầu giao dịch của khách hàng trên VCB Digibank, Vietcombank đã thực hiện cải tiến một số tính năng trên VCB Digibank trong phiên bản ứng dụng mới nhất. cụ thể như sau:

Cụ thể như sau:

Vay trực tuyến cầm cố tiền gửi có kỳ hạn

Dịch vụ cho vay trên kênh số VCB Digibank cho Khách hàng có bảo đảm bằng tiền gửi có kỳ hạn (loại tiền VND, mở tại quầy hoặc mở trên VCB Digibank).

 

  • Để sử dụng dịch vụ Quý khách: đăng nhập VCB Digibank > Tại “Tín dụng” chọn “Khởi tạo khoản vay” > chọn “Vay trực tuyến cầm cố tiền gửi” > Điền thông tin để khởi tạo khoản vay.

Chuyển đổi thẻ Ghi nợ nội địa

Dịch vụ lựa chọn chuyển đổi thẻ ghi nợ nội địa sang 1 hoặc tối đa 2/3 sản phẩm thẻ đích tùy nhu cầu sử dụng, gồm: sang 01 thẻ vật lý và 01 thẻ phi vật lý.

  • Để sử dụng dịch vụ Quý khách: đăng nhập VCB Digibank > Tại “Dịch vụ thẻ” chọn “Phát hành/chuyển đổi thẻ” > chọn “Đăng ký chuyển đổi công nghệ thẻ ghi nợ” > Điền thông tin thẻ để đăng ký chuyển đổi.  

Giới thiệu bạn

Bổ sung tính năng giới thiệu bạn và chức năng tra cứu: Lịch sử giới thiệu và Bảng top 10 người giới thiệu.

TÌM HIỂU TÍNH NĂNG VÀ GIỚI THIỆU NGAY

Quý khách hàng hãy cập nhật ứng dụng VCB Digibank phiên bản mới nhất để trải nghiệm các tính năng mới!

VCB News 

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận