Vietcombank thông báo về thời gian nghỉ Tết dương lịch năm 2023

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) xin trân trọng thông báo về thời gian nghỉ Tết dương lịch năm 2023.

​​​​​​​Căn cứ Điều 111, 112 Bộ luật Lao động 45/2019/QH14 của Quốc hội thông qua ngày 20/11/2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 quy định về Nghỉ hàng tuần, Nghỉ lễ, Tết đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) xin trân trọng thông báo về thời gian nghỉ Tết dương lịch năm 2022 của Vietcombank như sau:

- Nghỉ liền 03 (ba) ngày, từ ngày 31/12/2022 (Thứ Bảy) đến hết ngày 02/01/2023 (Thứ Hai).

VCB News


Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận