Vietcombank nâng hạn mức chuyển tiền nhanh 24/7 qua NAPAS lên 499.999.999 VND/ giao dịch

Kể từ ngày 20/10/2022, Vietcombank tăng hạn mức chuyển tiền nhanh 24/7 qua NAPAS trên VCB Digibank từ 499.000.000 VND/giao dịch lên 499.999.999 VND/giao dịch. Đây là hạn mức giao dịch cao nhất theo quy định hiện hành của NAPAS.

BẢNG HẠN MỨC GIAO DỊCH MỚI TRÊN VCB DIGIBANK

Hạn mức mới này áp dụng với các loại giao dịch chuyển tiền nhanh 24/7 qua hệ thống xử lý của NAPAS bao gồm: (i) Chuyển tiền nhanh 24/7 qua tài khoản (gồm hình thức nhập số tài khoản thụ hưởng và hình thức quét mã VietQR) và (ii) Chuyển tiền nhanh 24/7 qua thẻ.

Xin lưu ý: Hạn mức giao dịch này chỉ áp dụng với phương thức xác thực Smart OTP, do đó, nếu có nhu cầu giao dịch với hạn mức cao, quý khách hãy đăng ký phương thức xác thực Smart OTP ngay trên VCB Digibank.

THAM KHẢO THÊM THÔNG TIN VỀ SMART OTP

Trân trọng thông báo

VCB News

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận