Vietcombank Trà Vinh trao nhà tình nghĩa cho 2 hộ gia đình nghèo

Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, Vietcombank Trà Vinh thực hiện chương trình tài trợ an sinh xã hội năm 2020 xây dựng 100 nhà tình nghĩa cho các đối tượng có công với cách mạng của Tỉnh Trà Vinh.

Ngày 24/02/2022, đại diện Vietcombank Trà Vinh là ông Dương Thanh Nghĩa – Phó Chủ tịch Công đoàn và bà Cao Nguyễn Thúy Vy – Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Chi nhánh đến xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, trực tiếp trao tặng 2 căn nhà và tặng quà cho 2 gia đình.

Ông Dương Thanh Nghĩa - Phó Chủ tịch  Công đoàn (ngoài cùng bên phải), bà Cao Nguyễn Thúy Vy – Phó Bí thư Đoàn Thanh niên (ngoài cùng bên trái) trao nhà tình nghĩa và tặng quà cho gia đình ông Phạm Văn Đổi tại ấp Cà Tum A, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

Ông Dương Thanh Nghĩa – Phó Chủ tịch Công đoàn (ngoài cùng bên phải), bà Cao Nguyễn Thúy Vy – Phó Bí thư Đoàn Thanh niên (ngoài cùng bên trái) trao nhà tình nghĩa và tặng quà cho gia đình ông Trần Văn Nâu tại ấp Rẩy, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

VCB News

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận