Vietcombank Trà Vinh tặng quà cho các hộ gia đình người dân tộc Khmer trong dịp Tết Chôl Chnăm Thmây

Thực hiện chương trình an sinh xã hội của Vietcombank dành cho 9 tỉnh Đồng bằng Sông  Cửu Long như đã cam kết tài trợ trong hội thảo “Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -2025”, trong đó, tỉnh Trà Vinh được hỗ trợ 500 triệu đồng, tương ứng với 1.250 phần quà.

Nhân dịp Tết Chôl Chnam Thmây, sáng ngày 12/04/2022, đại diện Ban Giám đốc Vietcombank Trà Vinh đã trực tiếp đến trao tặng quà cho các hộ gia đình người dân tộc Khmer tại xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.

Ông Đỗ Thành Lý - Phó Giám đốc Vietcombank Trà Vinh (thứ 5 từ phải sang) trao tặng quà cho các hộ gia đình người dân tộc Khmer tại xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

VCB News

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận