Vietcombank Thủ Đức tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng, hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Ngày 24/07/2022, tại số 50A Đặng Văn Bi, KP4, P. Bình Thọ, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Thủ Đức (Vietcombank Thủ Đức) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng, hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Hội nghị đã nghe bà Tô Thị Hồng Loan - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Chi nhánh báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm và định hướng hoạt động kinh doanh 6 tháng cuối năm 2022 của Chi nhánh.

Bà Tô Thị Hồng Loan - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Vietcombank Thủ Đức báo cáo tại Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Vietcombank Thủ Đức đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh trọng yếu như huy động vốn đạt 102% kế hoạch quý 2, tín dụng đạt 104% kế hoạch quý 2, tỷ lệ nợ nhóm 2, nợ xấu ở mức dưới 0,2%. Các chỉ tiêu doanh số và phát triển khách hàng đạt kết quả khả quan. Tổng lợi nhuận đạt 108% kế hoạch được giao. Trong 6 tháng đầu năm, Chi nhánh đã tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu huy động vốn theo đúng định hướng của Ban lãnh đạo.

Hội nghị cũng được nghe các báo cáo chuyên đề về “Các sản phẩm kênh số dành cho khách hàng tổ chức và cá nhân”, “Kế hoạch bán hàng theo chuỗi tại Chi nhánh”. Toàn thể cán bộ nhân viên đã tích cực tham gia thảo luận, phản ánh những vướng mắc cũng như chia sẻ, đóng góp các giải pháp trong việc bán các sản phẩm kênh số tại Chi nhánh.

Ông Trần Minh Phú - Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Chi nhánh trình bày nội dung truyền thông về mô hình RTOM2 tại Chi nhánh

Vietcombank Thủ Đức vinh dự được chọn là 1 trong 30 chi nhánh đầu tiên thực hiện triển khai mô hình RTOM2 trong giai đoạn đầu của dự án, tại Hội nghị, Ban giám đốc đã tổ chức truyền thông về dự án nhằm giúp CBNV trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào dự án nắm rõ mục tiêu, tiến độ triển khai của dự án cũng như vai trò của từng cá nhân khi tham gia dự án mới.

Tại Hội nghị, Ban giám đốc Vietcombank Thủ Đức đã trao thưởng cho 6 tập thể có thành tích tiêu biểu trong hoạt động kinh doanh và phong trào 6 tháng đầu năm 2022 cũng như các cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động, chương trình quan trọng của Chi nhánh.

CBNV tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến về giải pháp tăng cường bán sản phẩm kênh số tại Chi nhánh

Phát biểu chỉ đạo kết luận tại Hội nghị, bà Tô Thị Hồng Loan nhấn mạnh: Công tác phát triển khách hàng tại Chi nhánh cần được đặc biệt quan tâm, trong đó chú trọng đến việc tăng cường bán các sản phẩm kênh số cho khách hàng và triển khai quyết liệt thành công mô hình RTOM2 tại Chi nhánh. Ngoài ra, cũng cần chú trọng đến việc kiểm soát chất lượng tín dụng, nâng cao hiệu quả và năng suất hoạt động.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, bám sát định hướng chỉ đạo của Trụ sở chính với phương châm hành động: "Chuyển đổi - Hiệu quả - Bền vững” và quan điểm chỉ đạo: "Trách nhiệm - Quyết liệt - Sáng tạo", tập thể Vietcombank Thủ Đức quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh trong 6 tháng cuối năm 2022./.

VCB News

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận