Vietcombank Tây Hà Nội thông báo hủy thư bảo lãnh bị thất lạc

Để đảm bảo quyền lợi của khách hàng và tránh trường hợp thư bảo lãnh đã thất lạc bị lợi dụng hoặc sử dụng bất hợp pháp, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tây Hà Nội (Vietcombank Tây Hà Nội) thông báo hủy thư bảo lãnh đã thất lạc.

Thông báo hủy thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng số tham chiếu bảo lãnh IGT2253249 ngày 22/11/2022, chi tiết tại đây.

Thông báo hủy thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng số tham chiếu bảo lãnh IGT2253983 ngày 24/11/2022, chi tiết tại đây.

VCB News