Vietcombank Tân Định thông báo hủy bản gốc thư bảo lãnh đã thất lạc

Để bảo đảm quyền lợi của khách hàng, Vietcombank xin thông báo về việc hủy bản gốc thư bảo lãnh đã bị thất lạc, bản gốc thư bảo lãnh này không còn giá trị yêu cầu Vietcombank thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh kể từ ngày thông báo.

- Số thư bảo lãnh: IGT2244072  

Chi tiết xin vui lòng xem tại đây

VCB News