Vietcombank Quảng Ngãi sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Chiều ngày 23/07/2022, tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, Vietcombank Quảng Ngãi đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng và hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Ban Giám đốc chi nhánh trao thưởng cho các phòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy Vietcombank Quảng Ngãi đã kịp thời phổ biến, quán triệt và lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, UBND tỉnh Quảng Ngãi và Ngân hàng Nhà nước; lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt mọi mặt hoạt động của Vietcombank Quảng Ngãi.

Ban Giám đốc chi nhánh trao thưởng cho các phòng dẫn đầu các mặt hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2022

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Vietcombank Quảng Ngãi đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh trọng yếu; tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu huy động vốn theo đúng định hướng. Huy động vốn đạt 8.445 tỷ đồng, tăng 5,2% so với năm 2021, đạt 105% kế hoạch quý 2, đạt 93,7% kế hoạch năm 2022; Đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng vào các ngành sản xuất, lĩnh vực ưu tiên; chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo hướng an toàn, hiệu quả; kiểm soát và nâng cao chất lượng tín dụng; Dư nợ tín dụng đạt 6.893 tỷ, tăng 1.279 tỷ so với cuối năm 2021, đạt 101% kế hoạch quý, 89% kế hoạch năm, góp phần cung ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế địa phương; Kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng với tỷ lệ nợ nhóm 2 ở mức thấp 0,13%; Tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,63% nằm trong tỷ lệ cho phép. Các chỉ tiêu doanh số và phát triển khách hàng đạt kết quả khả quan. Tổng doanh số thanh toán xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2022 đạt 1,3 tỷ USD. Lợi nhuận kinh doanh đạt 98% kế hoạch được giao.

Ban Giám đốc chi nhánh trao thưởng cho các phòng khối hỗ trợ hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022

Đặc biệt, mặc dù tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và kéo dài, Vietcombank Quảng Ngãi đã thực hiện nhiều chương trình giảm lãi suất cho vay, giảm phí dịch vụ, miễn giảm lãi vay để đồng hành hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Vietcombank Quảng Ngãi luôn chú trọng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm với địa phương, tích cực tham gia công tác từ thiện, an sinh xã hội, tiên phong trong các hoạt động hỗ trong phòng, chống dịch COVID-19. Tổng kinh phí thực hiện các chương trình an sinh xã hội trong 6 tháng đầu năm 2022 là gần 1,5 tỷ đồng.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, bám sát định hướng chỉ đạo của Trụ sở chính với phương châm hành động: "Chuyển đổi - Hiệu quả - Bền vững” và quan điểm chỉ đạo: "Trách nhiệm - Quyết liệt - Sáng tạo", 6 tháng cuối năm 2022, Vietcombank Quảng Ngãi phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt trên 90% bộ chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Nhân dịp này, Vietcombank Quảng Ngãi đã tuyên dương, khen thưởng cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2022.

VCB News