Vietcombank Ninh Thuận tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2022

Ngày 19/03/2022, Vietcombank Ninh Thuận đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2022 với sự tham dự của cấp ủy, Ban Giám đốc, BCH CĐCS cùng toàn thể cán bộ nhân viên người lao động chi nhánh.

Hội nghị Người lao động hàng năm là dịp để phát huy tính dân chủ trực tiếp của người lao động (NLĐ), tạo điều kiện để người lao động được biết, được bàn, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình.

Ban Giám đốc chi nhánh ký kết giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Trong bầu không khí đoàn kết, tập trung, dân chủ, hội nghị đã thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến và thông qua dự thảo các báo cáo tổng kết và phương hướng hoạt động kinh doanh, kết quả thực hiện chế độ chính sách đối với NLĐ, báo cáo công khai tài chính năm 2021, báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, báo cáo tham luận của các phòng. Chi nhánh đã tiến hành bầu đại biểu đại diện cho NLĐ Vietcombank Ninh Thuận tham dự Hội nghị NLĐ Vietcombank năm 2022 và biểu quyết nhất trí 100% với dự thảo nghị quyết hội nghị. Hội nghị đã bàn bạc, thảo luận đưa ra các giải pháp kinh doanh thể hiện sự quyết tâm của toàn thể CBNV phấn đấu thực hiện thắng lợi và hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kinh doanh năm 2022.

VCB News

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận