60f Vietcombank Long An tổ chức lễ bàn giao hợp đồng bảo hiểm nhân thọ FWD cho CBCNV Công ty CP Long Hiệp

Vietcombank Long An tổ chức lễ bàn giao hợp đồng bảo hiểm nhân thọ FWD cho CBCNV Công ty CP Long Hiệp

Ngày 17/11/2022, Vietcombank Long An phối hợp cùng Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ FWD Việt Nam tổ chức Lễ bàn giao Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ FWD cho cán bộ nhân viên Công ty cổ phần Long Hiệp.

Công ty cổ phần Long Hiệp được thành lập từ năm 2001, là khách hàng truyền thống của Vietcombank với lĩnh vực kinh doanh bán buôn nguyên vật liệu dùng trong sản xuất thuốc bảo vệ thực vật. Nhằm thu hút và giữ chân nhân tài, đồng thời thể hiện sự quan tâm của chủ doanh nghiệp đối với người lao động, Công ty cổ phần Long Hiệp đã đầu tư gói bảo hiểm FWD “Đón đầu thay đổi 3.0” cho cán bộ nhân viên do Vietcombank Long An phối hợp cùng Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ FWD Việt Nam cung cấp.

Ông Mai Trí Dũng - Giám đốc Công ty CP Long Hiệp (hàng thứ nhất bên trái) và ông Vũ Đình Hán - Giám đốc kinh doanh KV Tây Nam Bộ Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ FWD Việt Nam (hàng thứ nhất bên phải) thực hiện nghi ký và trao hợp đồng

Gói bảo hiểm FWD “Đón đầu thay đổi 3.0” là giải pháp bảo hiểm linh hoạt kết hợp bảo vệ và đầu tư an toàn với lãi suất đảm bảo, gồm quyền lợi bảo vệ ý nghĩa trước bệnh ung thư giai đoạn sau tới tuổi 80; Hỗ trợ tài chính cho trường hợp thương tật toàn bộ và vĩnh viễn; Linh hoạt điều chỉnh kế hoạch bảo vệ theo nhu cầu ưu tiên tập trung bảo vệ, đầu tư hoặc cân bằng cả hai. Đây cũng là lý do Công ty cổ phần Long Hiệp cam kết sẽ tiếp tục đầu tư những sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tương tự để làm quà tặng cho cán bộ nhân viên của mình.

Ông Mai Trí Dũng - Giám đốc Công ty CP Long Hiệp (thứ 8 từ phải sang); Ông Đoàn Thái Sơn - Giám đốc Vietcombank Long An (thứ 7 từ phải sang) và ông Vũ Đình Hán - Giám đốc kinh doanh KV Tây Nam Bộ Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ FWD Việt Nam (thứ nhất từ phải sang) chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ nhân viên Công ty CP Long Hiệp

Công ty cổ phần Long Hiệp là công ty đầu tiên tham gia gói sản phẩm bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên tại Vietcombank Long An cũng như tại khu vực Tây Nam Bộ. Đây là sản phẩm bảo hiểm được Vietcombank Long An xác định là sản phẩm cốt lõi trong công tác bán hàng toàn diện  năm 2023 và các năm tiếp theo.

VCB News