Vietcombank Long An tổ chức hội nghị người lao động và triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2022

Nhằm tổng kết đánh giá hoạt động kinh doanh năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ hoạt động kinh doanh năm 2022, đồng thời phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động, tạo điều kiện để người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động, ngày 23/01/2022, Vietcombank Long An đã tổ chức Hội nghị người lao động và triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2022.

Năm 2021, Vietcombank Long An vinh dự được TSC đánh giá là chi nhánh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tại Hội nghị, Ban giám đốc đã kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, có nhiều đóng góp trong hoạt động của chi nhánh.

Bà Nghiêm Thị Hoa - Phó Giám đốc Vietcombank Long An (thứ 6 từ trái sang) trao thưởng cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

Đồng chí Đoàn Thái Sơn - Giám đốc Vietcombank Long An đã phân tích cho toàn thể hội nghị thấy được bức tranh tổng thể về hoạt động kinh doanh của chi nhánh trong năm 2021, đặc biệt nhấn mạnh những mặt chưa làm được, cần cải thiện mạnh mẽ. Từ đó, toàn thể CBNV chi nhánh cùng nhìn nhận lại kết quả đạt được năm 2021 và đúc kết kinh nghiệm để tập trung thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022. Hội nghị cũng được lắng nghe những ý kiến thảo luận của người lao động về việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể và nghị quyết người lao động nhằm đảm bảo thực hiện đúng quy chế, chế độ, bảo vệ quyền lợi cho người lao động.

Tại hội nghị, giám đốc Vietcombank Long An đã phát động thi đua năm 2022 đến toàn thể người lao động, theo hướng bám sát chỉ đạo của TSC trong việc thực hiện bộ chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, đồng thời Ban Giám đốc cùng các lãnh đạo phòng chủ chốt đề ra phương án, các chương trình thi đua thiết thực, hiệu quả đảm bảo kích bán, tăng tốc trong 6 tháng đầu năm 2022, nhằm thực hiện tốt bộ chỉ tiêu TSC giao.

Toàn thể Hội nghị đã nhất trí cao và thông qua nội dung nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2022./.

VCB News

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận