Vietcombank Long An tổ chức chấm thi sáng kiến cuộc thi 60 năm đổi mới & sáng tạo

Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập, Vietcombank đã phát động cuộc thi “Vietcombank: 60 năm đổi mới & sáng tạo” (Cuộc thi) nhằm tìm kiếm ý tưởng sáng tạo, sáng kiến, cải tiến đổi mới phục vụ hoạt động.

Nhận thấy sự cần thiết và tầm quan trọng của Cuộc thi, Ban Giám đốc Vietcombank Long An đã có kế hoạch triển khai cụ thể. Ban tổ chức đã nhận được 25 đề tài/ý tưởng, sáng kiến từ các phòng thuộc Chi nhánh. Ban Giám khảo đã chọn 8 đề tài hay và có chất lượng nhất, phân công thành viên Ban Giám đốc hướng dẫn để tác giả/nhóm tác giả hoàn thành bài thi của mình.

Ông Trương Thành Tiến - Trưởng phòng KHDN trình bày ý tưởng sáng kiến

Ngày 25/09/2022, tại chi nhánh Long An, các tác giả/nhóm tác giả đã thuyết trình, bảo vệ đề tài/ý tưởng của mình trước hội đồng Ban Giám khảo. Sau một buổi làm việc căng thẳng, sôi nổi, Ban Giám khảo đã chọn ra 5 đề tài/ý tưởng sáng tạo có điểm số bình quân cao nhất dựa trên các tiêu chí: tính mới, tính sáng tạo, tính khả thi và hiệu quả mang lại để tham gia vòng 2.

Cuộc thi đã mang lại cơ hội cho nhân viên được đề xuất, cống hiến ý tưởng, sáng tạo của mình, đồng thời giúp Vietcombank tìm thấy những ý tưởng, sáng tạo, sáng kiến mới, hiệu quả để phục vụ công việc hàng ngày.

VCB News

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận