Vietcombank Long An thăm và hỗ trợ Hội người mù tỉnh Long An

Ngày 21/03/2022, đại diện Vietcombank Long An đã đến thăm và trao tặng 10 triệu đồng cho Hội người mù tỉnh Long An.

Với chức năng dạy chữ, dạy nghề, hỗ trợ giải quyết việc làm cho những người khiếm thị, Hội người mù tỉnh Long An là tổ chức xã hội đặc thù, đã tập hợp hơn 1.000 hội viên trên địa bàn 15 huyện, thị, thành phố.

Đại diện Vietcombank Long An (bên phải) trao tặng 10 triệu đồng cho Hội người mù tỉnh Long An

Hoạt động từ thiện này mang ý nghĩa nhân văn cao đẹp, thể hiện sự quan tâm của tập thể cán bộ nhân viên Vietcombank Long An đối với xã hội nói chung và những người khiếm thị nói riêng. Số tiền trao tặng đã góp phần giúp Hội có điều kiện hỗ trợ người khiếm thị tốt hơn, đặc biệt trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 khó khăn như hiện nay.

VCB News

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận