Vietcombank Kỳ Đồng diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2022

Nhằm nâng cao nhận thức và trang bị kiến thức về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) cho toàn thể CBNV, ngày 14/5/2022, tại trụ sở chi nhánh, Vietcombank Kỳ Đồng phối hợp với Đội cảnh sát PCCC&CNCH - Công an Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức diễn tập PCCH&CNCH năm 2022.

Cán bộ Đội cảnh sát PCCC&CNCH - Công an Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC tại Chi nhánh

Được sự hướng dẫn của Đội cảnh sát PCCC&CNCH - Công an Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, toàn thể CBNV Chi nhánh đã được cập nhật kiến thức pháp luật về PCCC và được diễn tập một số phương án giả định. Qua đó, giúp cán bộ nhân viên nâng cao nhận thức về những quy định trong công tác PCCC, những nguyên nhân gây cháy nổ chủ yếu, kỹ năng xử lý khi gặp tình huống cháy nổ, kỹ năng thoát hiểm gặp phải trong thực tế, từ đó đưa ra hướng xử lý phù hợp.

CBNV Chi nhánh diễn tập tình huống PCCC giả định

Thông qua hoạt động định kỳ tuyên truyền và diễn tập PCCC&CNCH giúp cho CBNV chi nhánh nắm, hiểu và tuân thủ quy định trong công tác phòng cháy chữa cháy, đồng thời nâng cao nhận thức về đảm bảo an toàn trong công tác PCCC không chỉ ở cơ quan mà còn tại nơi cư trú, giúp đảm bảo an toàn cho hoạt động kinh doanh.

 VCB News