Vietcombank Hội An tổ chức thành công hội nghị Người lao động năm 2022

Ngày 26/02/2022, Vietcombank Hội An đã tổ chức thành công Hội nghị Người lao động (NLĐ) năm 2022 nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của Người lao động, tạo điều kiện để NLĐ được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ, trách nhiệm của NLĐ.

Thông qua thực hiện dân chủ trực tiếp để thiết lập, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ và phát triển, góp phần ngăn ngừa, hạn chế tranh chấp lao động, góp phần xây dựng Chi nhánh vững mạnh, phát triển bền vững và đạt các mục tiêu kinh doanh đã đặt ra.

Đại diện người sử dụng lao động, bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền - Giám đốc Chi nhánh và đại diện Người lao động, ông Nguyễn Thiện Phú – Chủ tịch CĐCS ký kết giao ước thi đua năm 2022 

Thông qua Hội nghị NLĐ năm 2022, đại diện người sử dụng lao động và đại diện NLĐ  đã ký kết giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh doanh năm 2022 mà Trụ sở chính giao. Ngoài ra, Đoàn Chủ tịch còn quán triệt toàn văn nội dung cam kết thực hiện 5 giá trị văn hóa và 10 hành vi văn hóa tương ứng năm 2022, chứng kiến toàn thể cán bộ, nhân viên và NLĐ ký kết giao ước và cam kết thực hiện có hiệu quả chương trình đã đề ra.

Kết thúc hội nghị, đại diện Ban Giám đốc đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến năm 2021 nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực, phát huy tinh thần hăng hái, đoàn kết và tích cực trong công việc của toàn thể cán bộ, nhân viên và người lao động, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu được giao trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

VCB News

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận