Vietcombank Hải Phòng tổ chức thi tìm hiểu dịch vụ ngân hàng số VCB Digibank

Nhằm đánh giá chất lượng và nâng cao nghiệp vụ của những cán bộ đang thực hiện tư vấn, hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng số VCB Digibank, ngày 19/03/2022 Vietcombank Hải Phòng đã tổ chức Chương trình thi tìm hiểu dịch vụ ngân hàng số VCB Digibank.

Toàn cảnh Chương trình thi tìm hiểu VCB Digibank

Chương trình thi nhận được sự hưởng ứng tham gia của 148 cán bộ nhân viên thuộc tất cả các phòng ban trong Chi nhánh.  Sau thời gian thi nghiêm túc, khẩn trương, Chi nhánh đã tìm ra 05 thí sinh xuất sắc đạt điểm thi tuyệt đối 50/50 với thời gian thi ngắn nhất để tuyên dương và trao giải thưởng. Theo kết quả tổng hợp, có tới 88 thí sinh (chiếm 60% tổng số thí sinh tham gia thi) đạt điểm thi tuyệt đối 50/50.

Vietcombank Hải Phòng trao giải cho 05 thí sinh đạt kết quả thi xuất sắc nhất

Thông qua cuộc thi, Chi nhánh mong muốn củng cố, nâng cao hiểu biết của toàn thể cán bộ nhân viên về dịch vụ ngân hàng số VCB Digibank – một dịch vụ chủ chốt trong công tác bán lẻ của hệ thống Vietcombank nói chung và Chi nhánh Hải Phòng nói riêng, nhằm mục tiêu tối đa hóa lực lượng chào bán, giới thiệu sản phẩm dịch vụ, góp phần thúc đẩy việc phát triển các chỉ tiêu kinh doanh bán lẻ, thực hiện mục tiêu trọng tâm trong hoạt động kinh doanh của Chi nhánh năm 2022.

VCB News

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận