Vietcombank Đồng Tháp diễn tập xử lý tình huống phòng, chống cướp tài sản

Ngày 15/10/2022, Vietcombank Đồng Tháp phối hợp với phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức huấn luyện, diễn tập xử lý tình huống phòng, chống cướp tài sản tại quầy giao dịch phòng ngân quỹ và phòng máy ATM thuộc Vietcombank Đồng Tháp.

Nội dung buổi diễn tập gồm 2 tình huống giả định, tình huống 1 là các đối tượng vào tại quầy giao dịch phòng ngân quỹ để cướp tiền; tình huống 2 là các đối tượng cướp tiền trong quá trình nhân viên Vietcombank Đồng Tháp tiếp quỹ tại phòng máy ATM.

CBNV Vietcombank Đồng Tháp diễn tập tình huống bắt cướp  

Nhờ được huấn luyện, diễn tập, trang bị cơ bản về kiến thức nghiệp vụ liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm cướp ngân hàng, tất cả cán bộ nhân viên tại điểm giao dịch Vietcombank Đồng Tháp đều nắm rõ vị trí đặt nút báo động, các số điện thoại liên hệ trong trường hợp khẩn cấp, ứng phó trong trường hợp bị cướp; các biện pháp thực hiện báo động và các công việc khác để đảm bảo an toàn tính mạng của cán bộ nhân viên và của khách hàng, bảo vệ an toàn tài sản của đơn vị.

VCB News

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận