Vietcombank Đông Quảng Ninh thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Quảng Ninh (Vietcombank Đông Quảng Ninh) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Thông tin chi tiết xin mời xem tại đây.

VCB News 


Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận