60f Vietcombank Đông Hải Phòng tổ chức đào tạo và hội thảo tự đánh giá rủi ro và các chốt kiểm soát năm 2022

Vietcombank Đông Hải Phòng tổ chức đào tạo và hội thảo tự đánh giá rủi ro và các chốt kiểm soát năm 2022

Ngày 17/07/2022, tại trụ sở Vietcombank Đông Hải Phòng đã diễn ra buổi đào tạo và hội thảo RCSA với sự tham dự của đại diện TSC là bà Đoàn Song Ngân - Phó Trưởng phòng Quản lý rủi ro hoạt động. Về phía Vietcombank Đông Hải Phòng có bà Nguyễn Thị Vân - Giám đốc Chi nhánh, các thành viên Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng cùng toàn thể CBNV chi nhánh.

Bà Nguyễn Thị Vân - Giám đốc Chi nhánh phát biểu khai mạc buổi đào tạo

Bà Đoàn Song Ngân - Phó Trưởng phòng Quản lý rủi ro hoạt động đào tạo về công tác quản lý rủi ro hoạt động

Vietcombank Đông Hải Phòng là đơn vị mới thành lập, đa số cán bộ chi nhánh được tuyển mới, việc tổ chức buổi đào tạo là rất cần thiết đối với toàn thể CBNV chi nhánh. Thông qua buổi đào tạo, CBNV đã được trang bị kiến thức và hiểu được những rủi ro phát sinh trong xử lý công việc hàng ngày, qua đó nêu cao tính tuân thủ trong triển khai công việc để tránh những rủi ro phát sinh.

VCB News