Vietcombank Đông Hải Phòng sơ kết công tác Đảng và hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Sáng ngày 23/7/2022, tại trụ sở Chi nhánh, Vietcombank Đông Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị sơ công tác Đảng và hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Tham dự Hội nghị có các đ/c lãnh đạo Cấp ủy, Ban giám đốc, Công đoàn, Đoàn thanh niên cùng toàn thể cán bộ, nhân viên hỗ trợ kinh doanh và cộng tác viên của Chi nhánh.

Sau phần khai mạc, Hội nghị đã được xem phóng sự về kết quả hoạt động kinh doanh của Vietcombank 6 tháng đầu năm 2022.

Tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Vân - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Vietcombank Đông Hải Phòng đã báo cáo sơ kết công tác Đàng thời gian qua và kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 của Chi nhánh. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 lan rộng toàn cầu, gây thiệt hại lớn trên mọi mặt, bám sát chỉ đạo của Ban lãnh đạo Vietcombank, Ban giám đốc Vietcombanh Đông Hải Phòng đã có những chương trình hành động đúng đắn, kịp thời nhằm thực hiện mục tiêu kép: vừa chống dịch COVID-19, vừa bám sát tình hình thực tiễn để đưa ra các quyết sách đảm bảo tăng trưởng hiệu quả, bền vững. Giám đốc Chi nhánh đã truyền đạt đầy đủ chỉ đạo của Ban lãnh đạo tại thông báo kết luận Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 của Vietcombank và đề ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ kinh doanh 6 tháng cuối năm. Chi nhánh tiếp tục triển khai kinh doanh theo định hướng: tập trung huy động vốn theo hướng tăng cường huy động vốn giá rẻ, tập trung nguồn lực cho phát triển tín dụng, kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về thẻ, ngân hàng điện tử, bancas, tiếp tục đẩy mạnh công tác khách hàng làm nền tảng thúc đẩy hoạt động kinh doanh, giữ ổn định và gia tăng thị phần, hoàn thiện chất lượng dịch vụ, cán bộ giao dịch viên tuân thủ nghiêm túc Bộ tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ của Vietcombank nhằm phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn, nâng cao uy tín và thương hiệu Vietcombank nói chung.

Đồng chí Nguyễn Thị Vân - Bí thư chi bộ, Giám đốc Vietcombank Đông Hải Phòng phát biểu tại hội nghị

Với thành tích đáng khích lệ trên mọi mặt hoạt động, để ghi nhận những nỗ lực và đóng góp của CBNV trong 6 tháng đầu năm 2022, Hội đồng thi đua khen thưởng chi nhánh đã quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu đã hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh, hỗ trợ nghiệp vụ, đạt thành tích trong các phong trào thi đua của cơ quan trong 6 tháng đầu năm.

Kết luận chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Vân đã đưa ra những định hướng nhằm bám sát chỉ đạo của Ban lãnh đạo Vietcombank và định hướng của Ban Giám đốc chi nhánh từ đầu năm, nỗ lực giữ vững kết quả các chỉ tiêu trọng yếu đã hoàn thành kế hoạch năm, đồng thời phấn đấu hoàn thành bộ chỉ tiêu quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh doanh 6 tháng cuối năm 2022.

Kết thúc hội nghị, Giám đốc chi nhánh đã phát động phong trào thi đua 6 tháng cuối năm 2022, kêu gọi toàn thể CBNV tiếp tục đoàn kết, phấn đấu, tập trung và quyết tâm đưa chi nhánh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

VCB News