Vietcombank Đông Bình Dương tổ chức buổi đào tạo nghiệp vụ phòng chống rửa tiền

Chiều ngày 19/11/2022, tại trụ sở Vietcombank Đông Bình Dương đã diễn ra buổi đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên chi nhánh về việc thực hiện tuân thủ phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và tuân thủ FATCA, tuân thủ cấm vận trong hệ thống Vietcombank.

Tham dự buổi đào tạo có ông Đỗ Thế Mãi - Phó Giám đốc chi nhánh cùng hơn 70 học viên là toàn bộ lãnh đạo phòng, cán bộ nhân viên phòng Khách hàng, Dịch vụ khách hàng và các phòng giao dịch.

Phòng Dịch vụ khách hàng trình bày các nội dung của buổi đào tạo

Tại buổi đào tạo, phòng Dịch vụ khách hàng - đơn vị chủ trì đã phổ biến, giới thiệu chính sách, quy định cũng như cập nhật các công văn hướng dẫn về phòng chống rửa tiền,  chống tài trợ khủng bố, tuân thủ FATCA, đưa ra các tình huống để cán bộ nhân viên phân tích, nhận biết các giao dịch đáng ngờ. Đại diện Ban giám đốc, ông Đỗ Thế Mãi đã quán triệt đến toàn thể cán bộ nhân viên tuyệt đối tuân thủ các quy định về lĩnh vực này.

Vietcombank Đông Bình Dương đã và đang từng bước nâng cao năng lực, nghiệp vụ của cán bộ nhân viên, nhất là trong công tác tuân thủ các quy định của pháp luật. Thông qua buổi đào tạo, cán bộ nhân viên đã có thêm nhiều kiến thức, cũng như nâng cao ý thức và trách nhiệm trong công tác phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, tuân thủ FATCA và tuân thủ cấm vận.

VCB News

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận