Vietcombank Đắk Lắk tập huấn, diễn tập kỹ năng ứng phó, xử lý tình huống đảm bảo an ninh trật tự

Ngày 02/12/2022, Vietcombank Đắk Lắk đã tổ chức buổi diễn tập, tập huấn kỹ năng ứng phó với tình huống cướp ngân hàng và phát hiện vật lạ nghi vấn khủng bố bằng chất nổ với sự tham mưu hướng dẫn của Phòng An ninh kinh tế, công an tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 02/12/2022, Vietcombank Đk Lk đã t chc bui din tp, tp hun k năng ng phó vi tình hung cưp ngân hàng và phát hin vt l nghi vn khng b bng cht n vi s tham mưu hưng dn ca Phòng An ninh kinh tế, công an tnh Đk Lk.

Tham d bui din tp, tp hun có đi din lãnh đo, ch huy và cán b chiến s Phòng An ninh kinh tế Công an tnh Đk Lk, đi din Ban Giám đc và hơn 100 cán b nhân viên Vietcombank Đk Lk.

Trong phn tp hun, lãnh đo phòng An ninh kinh tế đã trao đi, hưng dn mt s kinh nghim thc tin v x lý các tình hung tp trung đông ngưi, tình hung phát hin vt l nghi vn khng b bng cht n, đng thi minh ha mt s hot đng c th vi các khuyến ngh cn thiết phi thc hin khi xy ra tình hung thc tế.

Đ/c Trung tá Cao Bo Văn - Phó trưng Phòng ANKT tp hun ni dung ng phó vi mt s tình hung v ANTT trong hot đng ngân hàng

Sau ni dung tp hun, Ban t chc đã trin khai din tp các bin pháp ng phó vi tình hung gi đnh 1 đi tưng nam thanh niên dùng vt nghi súng ngn quân dng khng chế nhân viên ngân hàng và khách hàng đp tin ti quy giao dch. Công tác din tp đã din ra theo đúng kch bn, đáp ng yêu cu. Các cán b ngân hàng liên quan như nhân viên giao dch, kho qu, kế toán, IT, l tân, bo v... đu đã cơ bn hình dung đưc nhim v c th và nhng hành đng cn thc hin đ ng phó vi tình hung xy ra.

Đi din Vietcombank Đk Lk, đ/c Hoàng Xuân Thành - Phó Bí thư Đng y, Phó Giám đc Chi nhánh nhn bng khen

Ti chương trình, tha u quyn ca lãnh đo cp trên, lãnh đo Phòng An ninh kinh tế, công an tnh Đk Lk đã trao tng bng khen ca Ch tch UBND tnh Đk Lk, Giám đc Công an tnh Đk Lk cho tp th và cá nhân thuc Vietcombank Đk Lk v thành tích xut sc trong phong trào toàn dân bo v An ninh T quc thi gian qua.

VCB News