Vietcombank Chương Dương tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027

Sáng ngày 19/03/2022, tại trụ sở chi nhánh, Vietcombank Chương Dương đã trang trọng tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tham dự đại hội có đ/c Nguyễn Quỳnh Mai - Ủy viên BCH Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đoàn thanh niên Vietcombank. Về phía Vietcombank Chương Dương có đ/c Nguyễn Bá Minh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc chi nhánh; các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ; Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng/ban, các đ/c ủy viên BCH Đoàn cơ sở cùng toàn thể cán bộ đoàn viên thanh niên tại chi nhánh.

 

Đ/c Nguyễn Quỳnh Mai - Ủy viên BCH Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đoàn thanh niên Vietcombank phát biểu tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn cơ sở Vietcombank Chương Dương đã đạt được nhiều thành tích và hoàn thành tốt các mục tiêu đặt ra. Nhiều phong trào do Đoàn Thanh niên chi nhánh triển khai đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của đoàn viên thanh niên, đóng góp tích cực vào kết quả hoạt động chung của chi nhánh. Với tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, trong nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn thanh niên Vietcombank Chương Dương đã tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện gắn với địa bàn, thu hút được không chỉ đoàn viên thanh niên trong chi nhánh mà cả các đối tác, khách hàng của Vietcombank cùng tham gia như các chương trình hiến máu tình nguyện, hỗ trợ các gia đình khó khăn chịu ảnh hưởng của dịch COVID – 19 …

Đại hội đã tín nhiệm bầu ra BCH Đoàn cơ sở Vietcombank Chương Dương khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 09 thành viên với đủ năng lực, phẩm chất và trách nhiệm để dẫn dắt hoạt động của Đoàn cơ sở. Đồng thời, Đại hội bầu ra 03 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Vietcombank lần thứ IV nhiệm kỳ 2022-2027.

BCH Đoàn thanh niên Vietcombank Chương Dương khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt Đại hội

Nhiệm kỳ tới của Đoàn cơ sở Vietcombank Chương Dương sẽ có nhiều khó khăn những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng trực tiếp đến mọi mặt kinh tế và đời sống xã hội. Áp lực kinh doanh ngày càng lớn đặt ra cho Đoàn thanh niên Vietcombank Chương Dương nhiều thách thức, nhưng với tinh thần xung kích sáng tạo đoàn kết và sự dẫn dắt chỉ đạo sâu sát kịp thời của Cấp ủy Đảng, Ban Giám đốc Chi nhánh, sự đồng hành của Đoàn thanh niên Vietcombank, Đoàn cơ sở Vietcombank Chương Dương sẽ nỗ lực để tiếp tục đạt được những thành tích tốt, đóng góp tích cực vào kết quả hoạt động chung của toàn hệ thống Vietcombank.

VCB News

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận