Vietcombank Chí Linh tổ chức lễ ký cam kết thực hiện các giá trị văn hóa Vietcombank

Sáng ngày 26/03/2022, Vietcombank Chí Linh đã tổ chức Lễ ký cam kết thực hiện các Giá trị văn hóa Vietcombank.

Chương trình được tổ chức nhằm nâng cao văn hoá doanh nghiệp, tinh thần đoàn kết, gắn bó của đoàn viên và người lao động trong toàn Chi nhánh.

Ban giám đốc, BCH Công đoàn, BCH Chi đoàn thanh niên và các đồng chí Trưởng các phòng trong Chi nhánh Vietcombank Chí Linh tham gia buổi lễ ký cam kết thực hiện giá trị văn hóa Vietcombank

Nhân dịp này, Chi nhánh đã phát động cuộc thi sản xuất video clip 5 Giá trị văn hóa và 10 hành vi tương ứng.

Thông qua buổi lễ, các giá trị văn hóa Vietcombank đã được truyền thông sâu rộng tới đông đảo cán bộ Chi nhánh, tạo môi trường để cán bộ hiểu và thấm nhuần được 05 bản sắc văn hóa (Tin cậy – Chuẩn mực – Sẵn sàng đổi mới – Bền vững – Nhân văn) vào công việc, cuộc sống hướng tới việc tự ý thức, chủ động giao lưu kết nối chia sẻ thông tin, qua đó, tăng cường sự gắn bó, xây dựng khối đoàn kết trong Chi nhánh.

VCB News