Vietcombank Chí Linh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh 2022

Sáng ngày 22/01/2022, Vietcombank Chí Linh đã tổ chức thành công hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2022.

Bà Bùi Thị Nghĩa - Giám đốc Vietcombank Chí Linh (thứ 3 từ phải sang) và ông Đặng Hoàng Lương - Phó giám đốc Vietcombank Chí Linh (thứ 4 từ trái sang) trao thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2021

Hội nghị đã tổng kết kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2022 của chi nhánh, đồng thời quán triệt đầy đủ các Chỉ thị 01/CT-NHNN; Chỉ thị 02/CT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Năm 2021, mặc dù tiếp tục đối mặt với những diễn biến bất thường của môi trường kinh tế - xã hội, đặc biệt có thời điểm thành phố Chí Linh là tâm dịch COVID- 19 của cả nước, song Vietcombank Chí Linh đã nỗ lực thực hiện thành công “đa mục tiêu”: vừa phòng chống dịch COVID - 19 hiệu quả, đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ, vừa chia sẻ khó khăn với khách hàng, đồng thời duy trì hoạt động kinh doanh liên tục. Năm 2021, hầu hết các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh đạt và vượt mức kế hoạch Trụ sở chính giao.

Ban giám đốc Vietcombank Chí Linh và tập thể các phòng thể hiện sự quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh năm 2022

Hội nghị đã tiến hành thảo luận sôi nổi, đề ra các giải pháp phát triển kinh doanh trong năm 2022 đồng thời phổ biến nguyên tắc giao kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Trụ sở chính và Chi nhánh; phát động thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh năm 2022.

Với phương châm hành động “Chuyển đổi - Hiệu quả - Bền vững” và quan điểm chỉ đạo điều hành “Trách nhiệm - Quyết liệt - Sáng tạo”, năm 2022 được đánh giá là năm bứt phá của Vietcombank Chí Linh, tập thể cán bộ Chi nhánh quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu kinh doanh Trụ sở chính giao./.

VCB News