Vietcombank Bình Dương thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương (Vietcombank Bình Dương) thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là xe ô tô chuyên dùng.

Chi tiết xin mời xem tại đây

VCB News

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận