Vietcombank Bình Dương tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện

Sáng ngày 04/4/2022, tại Trung tâm Hội nghị và triển lãm tỉnh, Vietcombank Bình Dương đã hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện - 07/4/2022”. Chương trình do Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Bình Dương tổ chức với chủ đề “Hiến máu cứu người - Bắt đầu từ nhà quản lý”.

Chương trình đã thu hút gút 700 cán bb, công chhg, viên chhn, ngưgư lao đđo  và nhân dân trong tton tham gia, đóng góp đưư  670 đơn vv máu.

Cán bộ nhân viên Vietcombank Bình Dương tham gia hiến máu nhân đạo

Cán bộ nhân viên Vietcombank Bình Dương tham gia hiến máu nhân đạo

Đây là hoo  đđo  xã hh  ý nghĩa đưưĩ Vietcombank Bình Dương tích ccc tham gia, tht hiih tinh thhh nhân văn, chung tay cùng ccng đđng cung ccn thêm nhii  đơn vv máu nhân đđâ, những giin hồhi quý giá cho hoo  đđo  y ty, góp phh  lan ttn hình ảìn Vietcombank gie gũi và ấà áp tình ngưư .

VCB News

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận